MAYIS 2010

Ulusal Lojistik Kongresi düzenlenmiştir.

ARALIK 2010

Lojistik Master Planı tamamlanmıştır.

OCAK 2011

Bölgesel  Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına başvuru yapılmıştır. Samsun Lojistik  Sektörü Platformu kurulmuştur.

MART 2012

Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesindeki fizibilite çalışması tamamlanmıştır.

NİSAN 2012

Finansman bulunmuş ve proje ihale yetkisine sahip olmuştur.

EYLÜL 2013

İdari uygunluk sağlanmıştır.

EKİM 2014

Lojistik Master Planının, Samsun Lojistik Merkezinin geliştirilmesi için için kadastro planı ve tapunun hazırlanması ve onaylanması.

NİSAN 2015

İnşaat, danışmanlık hizmetleri, teknik destek ve ekipman temini için  ihale aşaması hazırlık çalışmalarının tamamlanması.

TEMMUZ 2015

Samsun Lojistik Merkezi  Yöneim Şirketinin Kurulması

ARALIK 2015

İnşaat ve danışmanlık  hizmetleri sözleşmelerinin tamamlanması.

OCAK 2016

İlk sözleşmeler ve şantiye inşaatı başlamasıı.

HAZİRAN 2016

SLM Yönetim Şirketine teknik desteğin başlaması.

ARALIK 2017

Samsun  Lojistik Merkezi’nin Açılışı

TARİHÇE

1926 yılında demiryolu ağımıza bağlanan Samsun’da 1954 yılında samsun limanı inşaatı başlamış. 2005 yılında Toros Limanı devreye girmiş, 2008 yılında Samsun Limanı özelleştirilmiş ve Yeşilyurt Limanı da hizmete başlamıştır. Samsun Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olarak büyük bir lojistik potansiyele sahiptir.

1926 yılında demiryolu ağımıza bağlanan Samsun’da 1954 yılında samsun limanı inşaatı başlamış. 2005 yılında Toros Limanı devreye girmiş, 2008 yılında Samsun Limanı özelleştirilmiş ve Yeşilyurt Limanı da hizmete başlamıştır. Samsun Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olarak büyük bir lojistik potansiyele sahiptir.

İlk defa olarak 5/6 Mart 2009 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen kongre ile Samsun’da Lojistik köy kurulması gündeme getirilmiştir. 27 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen 2 kongre ile Samsun Lojistik köyü projesi için bir çalışma grubunun devreye girmesi sağlanmıştır. Samsun Ticaret ve Sanayi odası, İl özel idare, Samsun Belediyesi, OKA Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının  iş birliği ile hazırlatılan Aralık 2010 ayında teslim edilen TR-83 Lojistik Master Planı doğrultusunda stratejik adımlar  belirlenmiştir. Karadeniz bölgesindeki ülkelerin lojistik merkezi olma yolunda, kuzey güney hattındaki demiryolu ve karayolu altyapıların tamamlanarak Samsun-Mersin hattıyla Karadeniz’i, Akdeniz’e, Ortadoğu’ya bağlayan stratejik bir merkez olma hedefi ile Master Plan hazırlanmıştır. 2011 yılı itibariyle il kurumlarınca başlatılan  “Samsun Lojistik Köy Projesi ” bu çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Master planın arkasından hazırlanan Mart 2012 tarihli Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite çalışmasının uygun bulunması ile birlikte; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Program Otoritesi” olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda (BROP) sağlanan yeni bütçe imkânlarını etkili bir şekilde Samsun için kullanabilmek amacıyla başvuru hazırlanmıştır.

Samsun Lojistik Merkezi projesi en yüksek bütçeli tek majör proje olarak müzakereye hak kazanmış olup 45.000.000 Avro bütçesi ile büyük bir başarı örneğidir.

Şubat 2016 tarihinde Samsun Lojistik Merkezi projesi inşaatına başlanmıştır. Kasım 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

X