Samsun Türkiye’nin Lojistik Üssü Oluyor

Posted by slcturkiye
Category:

Karadeniz’in en büyük, Türkiye’nin 16. büyük şehri olan Samsun, şimdi ülkenin lojistik ve depolama üssü olma hedefine yürüyor.

Samsun; denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolunun kavşak noktasını oluşturan stratejik yapısıyla bölgede yük trafiğini yönetebilecek en önemli kentlerden biri olma niteliğini taşıyor. Beş adet organize sanayi bölgesini kapsayan ve Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı akslarındaki yük koridorunun odağında bulunan Samsun, bu nitelikleriyle ülkemizin aynı zamanda Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkas ülkelerine açılan kapısı…

Şehir, şimdi 400 milyonluk büyük bir coğrafyaya lojistik üs olurken, Karadeniz’i kilit güzergâhlardan biri yapacak çok büyük bir projeye hazırlanıyor.

Samsun Lojistik Merkezi Projesi; Sasum ilinin Türkiye’nin ithalat ve ihracat trafiğini büyük ölçüde üstlenebilmesi ve potansiyelini açığa çıkarabilmesi amacıyla ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olarak geliştirilmiştir. AB-Türkiye ortak mali desteği ile yola çıkan yaklaşık 43.6 milyon Avroluk bütçeye sahip proje, Türkiye’nin rekabet gücünü uluslararası düzeye taşıyacak. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Samsun Lojistik Köy Projesinin yüzde 80’i AB bütçesinden, yüzde 20’si ulusal bütçeden karşılanıyor.

Proje ortakları; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Tekkeköy Belediyesi ve Samsun Ticaret Borsası olarak sıralanıyor.

  • Proje Adı: Samsun Lojistik Merkezi Projesi
  • Nihai Yararlanıcı Yürütücü Kurum: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
  • Bütçe: 43.586.795 Avro
  • Amaç: Samsun’u lojistik üs haline getirmek…

Lojistik ne anlama geliyor?

20. yüzyılın son çeyreğinde duyduğumuz lojistik kelimesi askeri alanlar dışında endüstride de kullanılmaya başladı. “Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi” tarafından yapılan ve 2002 yılında güncellenen şu tanım halen herkesin başvuru kılavuzu:
“Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddesinin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir.”

Kaynak: TR 83 Bölgesi Lojistik Master Planı kitabı.

Projenin Çıkış Noktası

Projenin ilk tohumları, Samsun Limanının lojistik depolama alanlarının yetersiz kalması üzerine atıldı. Alternatif çıkış noktasının aranmasının ardından Samsun’da lojistik merkez kurulmasına karar verildi. Arazi eğimi ve fiziki koşullarının yanı sıra karayolu, demiryolu ve limana yakınlık kriterlerine göre yapılan fizibilite çalışmalarının sonucunda lojistik köyün kurulması için en uygun adres olarak Tekkeköy belirlendi.

Tekkeköy ilçesi şehir merkezine 15 kilometre, Samsun Limanına 20 km, Çarşamba Havaalanına 10 km mesafede kurulacak lojistik merkez, 672 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek.

Hangi Yapılar İnşa Edilecek?

Türkiye’nin önemli ticaret üslerinden birine dönüştürülecek bu lojistik merkezde; kapalı depolama alanları, idari bina ve sosyal tesisler, gümrük müdürlüğü, konteyner stok alanı, tır ve kamyon park alanı, demiryolu tesisi, acente ofisleri, servis ve bakım istasyonları, nakliye komisyoncuları için ofis alanları, akaryakıt ve itfaiye istasyonları kurulacak. Bunun yanı sıra merkez içinde banka şubeleri, restoran, kafe, market, telefon merkezi, PTT, büfe, sigorta ofisi, berber, kargo ofisi ve kırtasiye gibi sosyal tesisler inşa edilecek. Merkez bu yapısıyla adeta küçük bir yerleşim birimi haline getirilecek. Lojistik Merkezin içine Demiryolu bağlanıtısı sağlanacak. Kurulacak depoların yükleme yapabilmesini kolaylaştırmak üzere rampa ve manevra alanları tasarlanacak.

Samsun’un Yapısı

Samsun, Kuzey Anadolu’nun ve Karadeniz’in en büyük kentlerinden biri olarak farklı özellikleri barındırıyor. Nüfusu 1 milyon 269 bin 989 olan Samsun’da merkez ilçeler dahil 17 ilçe ve 992 köy bulunuyor. Nüfusunun 627 bin 296’sı şehir merkezinde yaşayan Samsun, genç nüfusun ağırlıkta olduğu kentlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Samsun’un iklimi, sahil ve iç kesimlerde değişiklik gösteriyor. Sahil şeridinin Karadeniz’in etkisinde nemli ve kışları serin olmasına karşın iç kesimler Akdağ ve Canik Dağları etkisi altında karasal iklime sahip.

Ayrıca deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım altyapısı çok güçlü olan Samsun, hem diğer şehirlere hem de deniz yoluyla diğer Karadeniz ülkelerine ihracat noktası vasfını taşıyor. Samsun sanayi sektörü ağırlıklı olarak imalat sanayiinden oluşuyor.

Proje paydaşları Samsun Lojistik Merkezi Projesinin detaylarını anlattı:

SAMSUN LOJİSTİKTE MARKALAŞACAK

Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Samsun ilimiz, Karadeniz’in önemli ticaret limanlarından biri olma özelliği taşıyor. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle doğrudan ticaret yapma olanağına sahip olan şehrimiz, dünyanın 100 farklı ülkesiyle karşılıklı olarak dış ticaret yapabiliyor. Narenciye, domates, üzüm, buğday unu gibi gıda mamulleri ile minibüs, elektrik malzemesi gibi sanayi ürünleri ihracatının yanı sıra imalat sanayisi açısından da çok iddialıyız. Tıbbi alet ve ürünler, tekstil, mobilya başta olmak üzere ana metaller, bakır, makine, tütün, kağıt ve kağıt ürünleri, kimya sanayi ve oto yedek parça sanayisinde gelişen kentimizin dış ticaretteki rolünü arttırmak için lojistik üs potansiyelini de artık harekete geçirmeliyiz.

Samsun’un bu potansiyelini dikkate alarak kentimizde büyük bir lojistik köy kurmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede mastır plan ve fizibilite raporları hazırlayarak, özel bir çalışma yaptık.

Günümüzde, savaşlar sadece sınırlar arasında değil, ekonomiler arasında da gerçekleşiyor. Küresel rekabetse lojistik hizmetlerin savaşıyla yön buluyor. Taşıma koridorundan geçen ve limana sahip olan kentler, lojistik savaşta kilit öneme sahip oluyor.

Şehrimizin, Orta Asya hatta Uzakdoğu ürünlerinin batı pazarlarına ulaştırılmasında başlıca denize çıkış noktası konumuna gelmesi ve Karadeniz taşımacılığındaki rolünün artması pekâlâ mümkün. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan taşıma koridorunun başlangıcı olarak da stratejik bir öneme sahip.

Bakın, büyük şehirlerde gelişen lojistik pazar zincir mağazalarının Anadolu’ya yayılması, alışveriş merkezlerinin orta büyüklükteki şehirlerde açılmaya başlaması, Mersin, Samsun, İskenderun, Bandırma ve diğer devlet limanlarının özelleştirilmesi sonucunda Anadolu, lojistik sektörü için gelişen bir pazar haline geldi. Samsun, Anadolu’daki bu illerin başında geliyor. Bu bölgedeki sanayi kuruluşları, üretim merkezlerinin potansiyellerini dikkate alarak, lojistik sektörünün gelişme sürecine ilişkin öngörülerde bulunabilecek. Bu kuruluşların üretim ve depolama alanlarının kapasiteleri ve nakliyesi gerçekleştirilen ürünlerin hacimleri ile doğru orantılı olarak lojistik ihtiyacının da artması bekleniyor.

Tekkeköy Niye Seçildi?

Samsun’da kurulacak lojistik köyün yerini belirlemek için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 5 ayrı köy alanı alternatifi incelendi. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından kentin batısında kalan Tekkeköy Mevkiinin 100 hektarlık büyüklüğe sahip olması nedeniyle en uygun alternatiflerden biriydi. Ayrıca, depolama alanı az bir eğime sahip olduğu için lojistik operasyonların güvenliği için de iyi bir seçimdi. Ulaşım alternatiflerine erişimi ve yakınlığı da dikkate alınınca Tekkeköy’ün üzerinde mutabık kalındı.

Sonuç olarak Samsun’u lojistik bir üs haline getirmeyi istiyoruz. Büyükşehir olma özelliğinin dışında yeni vasıflar kazanacak Samsun, bölgenin gelişiminde de lokomotif rol oynayacak. Bu eksende Samsun’un lojistik kapasitesinin, gerek ulusal gerek komşu ülkelere gerekse de dünya ülkelerine tanıtımını da yapacağız. Böylece Samsun’u lojistik açıdan yeni bir marka haline getireceğiz. Samsun, ihracat ve ithalat da kilit bir noktaya gelirken, yerel şirketlerimizin rekabet gücünü arttıracağız.

2 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Lojistik küresel bir iş koludur. Yerel şirketlerin sadece ülke içinde hizmet vermesi, rekabette geri kalınmasına yol açıyor. Oysa bu proje sonuçlandığında ulaştırma koridorlarında başlangıç noktası olması hedeflenen Samsun için artık yurt dışı şirketlerle ortaklık ve stratejik işbirliği çalışmaları yapılması da gerekecek.

Samsun Lojistik Merkez Projesi, büyükşehir belediye sınırları içinde yaşayan 1 milyon 270 bin vatandaşa yeni istihdam kapıları açmayı da hedefliyor. Buna göre ilk etapta, 2 bin kişiye yeni iş imkanı sunulmuş olacak.

SAMSUN TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI

Abdullah Gökbilgin Lojistik Köy Projesi Proje Koordinatörü

Lojistik merkezi kurmak için, Samsun ili Tekkeköy ilçesini seçtik. Lojistik merkez kurulunca, Samsun Limanı’nın yetersizliği ve mevcut depolama alanlarının kısıtlı olması gibi engelleri de kaldıracağız.

Tekkeköy’ün seçilmesinde ulaşım imkanları önemli bir rol oynadı. Çünkü Tekkeköy’ün yanından demiryolu hattı geçmekte olup, ayrı bir hat çekilmesine gerek kalmadı, böylece, kamulaştırma maliyet ve süresi açısından kazanç sağlandı.

Tekkeköy; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Gelemen Lojistik Bölgesine, Samsunport, Yeşilyurt ve Toros Gübre Limanına yakınlığı açısından da çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Demiryolu hattı, Tekkeköy’ün yanından geçiyor. Biz şu anda zaten var olan Samsun-Çarşamba hattının yenilenip aktif hale getirilmesini, kullanılmayan hatların bakıma alınarak Lojistik Köy’e tahsis edilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede TCDD ile görüşme trafiğimiz de sürüyor. Lojistik Köy, üç limanla demiryolu açısından bağlantılı olacağından, Karadeniz çanağı ve dünya limanlarına entegre olmuş olacak.

Samsun, intermodal taşımacılık sistemine sahip olacak. Yani farklı ulaşım modellerinin kullanımına olanak veren nakliye sistemi kombinasyonuna kavuşacak.

Kurulacak lojistik köy, Organize Sanayi Bölgesi, Gübre Fabrikası ve Karadeniz Bakır işletmeleri gibi üretim odaklarına yakınlığı açısından büyük avantaja sahip olacak.

En Büyük AB Projesi

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı üzerinden desteklediği proje, şu ana kadarki en büyük AB projelerinden biri olma niteliğini de taşıyor. Projenin majör proje başvuru formu Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2014 tarihinde onaylandı. Proje için 672 dönüm arazi ayrıldı. Tekkeköy’deki bu merkez, bölgede yer alan firmalara lojistik depo imkanı sağlarken, şüphesiz işletmelerin rekabet gücünü de arttıracak.

Takvim Nedir?

Projenin ihale dosyaları hazırlandı. Kasım ayında inşaat için temel atılması planlanıyor. hesaplara göre, Samsun Lojistik Köyün yapım işleri, 2017 yılının son çeyreğinde tamamlanacak. Teknik yardım kapsamında yapılacak faaliyetlerin de Kasım 2017’de tamamlanması planlanıyor.

SAMSUN, LOJİSTİK FİRMALARIN AKININA UĞRAYACAK

Salih Zeki Murzioğlu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Projenin ortaklarından biri olarak Samsun’un ithalat ve ihracattaki potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Köy tamamlandığında Samsun, lojistik firmalarının akınına uğrayacak. Mersin gibi pilot bölge olacak. Yani lojistik açıdan İstanbul, İzmir ve Mersin’in ardından Samsun Türkiye’nin önemli bir lojistik merkezi olarak hizmet verecek.

Lojistik günümüzde yatırıma en çok etki eden maliyetlerden biri. Lojistiği nerede kolay yaparsanız, imalat ve ihracatınız da o kadar yoğunlaşır. Bu proje sonunda Samsun, ihracatta da önemli bir üs olacak.

Bir cevap yazın

thirteen + 8 =

X