• Hizmetlerimizi, uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasal şartlar, müşterilerimizin şartları ve firmamızın kurum prosedürleri dahilinde sunup, müşteri memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi,
 • Kurum olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek amacıyla, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli, çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.
 • SLC-MC, SLC tesisinin yürürlükteki temel yüklenicisi konumunda olup, SLC’ye ayrılmış alandaki sağlık ve güvenlik konuları ile oluşumlardan sorumludur.
 • Çalışanlarının, kiracılarının, dışarıdan sağlanan çalışanlarının ve ziyaretçilerinin, sağlık ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyetlerini yürütmesi bir şirket politikasıdır.
 • Şirket ayrıca, kendi faaliyetlerinin, kiracılarının faaliyetlerinin ya da çalışanların faaliyetlerinin başkalarının sağlık ve güvenliğine zarar vermediğinden emin olmalıdır. Bu nedenle, SLC genel müdürü, şirket çalışanlarının ve hizmet satıcıları vb.nin güvenliğini sağlamaktan sorumludur.
 • SLC yönetim ekibi, sağlık ve güvenlik kurumsal politika ve ilkelerinde belirtilen standartlara uymak, yerel ve ulusal yasa ve düzenlemelerle ilgili her türlü uygunluk şartını yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır.
 • Tüm çalışan personel ya da SLC alanına giren ziyaretçiler, SLC iş sağlığı ve güvenliği kurallarından haberdar olmalıdır.
 • SLC, silahsız, ilaçsız veya alkolsüz, güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kendini adamıştır.
 • SLC sürekli iyileştirme yapacağını taahhüt eder.
 • SLC dokümante edilmiş bir sistem kuracak, bu sistemi uygulayacak ve sürdürecektir.
 • ‘Güvenli düşün, güvenli ol’ sloganı SLC tarafından üstlenilecektir.

Samsun Lojistik Merkezi, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için Karadeniz Bölgesi ülkelerindeki lojistik merkezlerine liderlik etme kararlılığındadır.

Bu amaca ulaşmak için SLC’nin çevresel proaktif stratejisinin kilit noktaları aşağıda listelenmiştir:

 • Şirketin tüm çalışanları, müşterileri, alt müşterileri ve tedarikçileri arasında çevre koruma anlayışını oluşturur ve devamlı geliştirir.
 • Geri dönüşümünü yalnızca dahili olarak değil aynı zamanda müşteriler, alt müşteriler, tedarikçiler ve site ziyaretçileri arasında teşvik eder.
 • Filosunun seçimi ve kullanımı yoluyla zehirli emisyonları en aza indirir.
 • Şirket,  ilgili tüm ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uymayı taahhüt eder.
 • Proseslerde oluşabilecek muhtemel riskleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Enerji kullanımını ve enerji verimliliğini azaltma çabalarıyla çevre bilincine büyük önem veren bir şirket olarak faaliyetlerine devam eder.
 • Yepyeni teknolojik araçlar ve sistemlere yatırım yaparak karbondioksit salınımını ve karbon ayak izlerini azaltır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun kurulan sistemimizi sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
 • Müşteriler, alt müşteriler ve tedarikçiler arasında yeşil lojistik girişimlerini cesaretlendirir.
 • Bir lojistik merkezi olarak paydaşlar ile etkileşim sağlanır.
X