Tüm eğitim kontenjanlarımız dolmuştur.
İlginize teşekkür ederiz.

Samsun Lojistik Merkezi’nin bölgedeki tüm lojistik oyunculara verilecek Genel Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimleri 6 Kasım – 28 Kasım 2017 tarihleri arasında bu döneme ait aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirecektir.

Bu eğitimler ücretsiz olarak Samsun Golf Club’de gerçekleştirilecek ve bu eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Yaklaşan Eğitimler

Yaklaşan bir etkinlik bulunmamaktadır.

Tamamlanan Eğitimler

Bir hizmetin satışı somut bir ürünün satışından daha zordur. Bununla birlikte, satış mantığı her ürün için geçerlidir. Lojistik hizmet çok değişkendir. Hizmet, nihai müşteriye ulaşana kadar devam eder. Anlaşma, çeşitli yerlerde kırılabilir. Bir satış elemanı olarak, bir satış sözleşmesi hazırlanmadan önce tüm ayrıntıları bilmek önemlidir. Bazı lojistik alanlarında uzmanlaşmak önemlidir, ancak tedarik zincirinin genel operasyonları hakkında hala iyi bir bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Bu geniş bakış açısını ve anlayışı paylaşacağız.

Eğitmen Adı Soyadı: IRFAN ERDIM ( özgeçmişi )Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Sayın İrfan Erdim, pazarlama sektöründe 20 yıllık bir çalışma tecrübesine sahip olup, pazarlama faaliyetlerini, yol şovu yönetimi gibi uygulayarak şirket vizyonunu hakkında tüm mevcut ve potansiyel müşterilere bilgilendirmektedir. Lojistik fuarları gibi pazarlama stratejisini planlama ve yürütme, lojistik konferanslara sponsorluk etme ve konuşmalar düzenleme ve grup tartışması oturumları düzenleme, yeni ürünler için pazarlama kampanyaları, pazar analizi, küresel ve bölgesel strateji ile birlikte CRM’yi geliştirme, satış ve pazarlama müdürü olarak pazarlama operasyonları teklif etme ve sunma, lojistik konferanslarına katılmak, yeni ürünler için pazarlama kampanyaları, planlı medya ilişkileri, piyasa analizi, ciro geliştirmek ve yeni müşterilere ulaşmak için müşteri ilişkileri yönetimi gibi Satış ve Pazarlama faaliyetlerini hem kamyon hem de demiryolları için tüm pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmek üzere vagon noktalarının yanı sıra lojistik hizmetlerinin pazarlamasından sorumludur.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 06.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

Teknolojik gelişmeler, kırılganlığı ve sadakati azaltarak, her geçen gün değişen ürün ve hizmetler açısından müşterilerle şirket arasındaki ilişkiyi değiştirdi. Bu koşullar altında, şirketlerin önceliği yalnızca maliyetleri düşürerek veya hizmet niteliklerini artırarak rekabet avantajı sağlamak değil müşterileri ile olan ilişkilerini sürdürmek ve sadakatlerini sağlayarak sürdürülebilirliklerini sürdürmektir. Bu eğitimin amacı; katılımcı ile sürdürülebilir müşteri ilişkilerinin nasıl yönetileceği, CRM metodolojisi ve uygulamaları kullanarak müşteri edinme ve sadakati nasıl artıracağı, lojistik sektöründeki CRM örnekleri ile teknolojik gelişmelerden yararlanarak müşteri ilişkilerinin nasıl geliştirileceğidir.

Eğitmen Adı Soyadı: SONER TURKER ( özgeçmişi )İTÜ Gemi İnşaat ve Gemi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisansını yapmıştır. E-Ticaret tekstil ve gıda perakendesinde çalışmıştır. Lojistik, tedarik zinciri, e-ticaret uygulamaları ve CRM konularında çeşitli şirketlerde deneyim sahibidir. Universidad Politécnica de Madrid’ de “Sürdürülebilirlik ve Ekonomi” üzerine eğitim almıştır. Teknolojinin, lojistik sektöründeki etkilerini ve uygulamalarını yakından takip ederek, çeşitli şirketlerde otomasyon kurulum projelerinde yer almıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Samsun Lojistik Merkezi Projesi Teknik Danışmanlık Ekibinde satış ve pazarlama konusunda uzman olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 07.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

Kurumsallığın en temel dinamiklerinden biri ve iş sahibinin konuya yaklaşımının ciddiyetini yansıtan en önemli belgelerden biri olan profesyonellik, mesleğini ne kadar iyi bildiğidir ve risklere ve fırsatlara hazırlık şirketin devamlılığı için önemli bir kilometre taşıdır. İyi hazırlanmış bir iş planınızla siz veya şirketiniz; dış finansman kaynaklarının araştırılmasına, hedeflerinin belirlenmesine, başlangıç noktasından hedefe ulaşılmasına, önünde yer alan engellerin öngörülmesine ve hazırlanmasına katkıda bulunacak, stratejileri en iyi şekilde geliştirmek ve uygulamak ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmek için fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Eğitmen Adı Soyadı: HUSEYIN SIPAHIOGLU ( özgeçmişi )Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Hüseyin Sipahioğlu, 1991 yılında Garanti Bankası Management Trainee eğitimini tamamlayarak aynı bankada uzman olarak göreve başlamıştır. Daha sonra İktisat Leasing Ege Bölge Yönetmeni olarak iş yaşamına devam eden Sipahioğlu sonraki yıllarda Citibank Ticari Bankacılık ve Citilease’in İç Anadolu Bölge Müdürlüğünü yapmıştır. Kariyerine İncekara Holding’te CFO olarak devam etmiş, daha sonra Mersin ve İskenderun limanlarında Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Finans, Limancılık ve Lojistik konularında uzman olan Sipahioğlu, geçtiğimiz yıllarda Derince Limanı ve Kalamış Marina özelleştirmelerinde Safi Holding YKB danışmanı olarak görev almıştır. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İleri derece Yatırım Uzmanı Sertifikası bulunan Sipahioğlu yerli ve yabancı firmalara lojistik ve finans konularında hizmet vermektedir. Halen Avrupa Birliği Samsun Lojistik Merkezi Projesinde kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır. Yabancı dergilerde limancılık konularında yazıları mevcut olan Sipahioğlu , evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 08.11.2017 & 09:00 – 16:00 & 1 Gün

Şirketlerin uzun vadeli performansını artırmak için giderlerini hammaddeden tüketime kadar yönetmek gerekir. Tedarik Zinciri Yönetimi’nde iç birimlerin birbirleriyle, tedarikçilerle, satıcılarla ve lojistik şirketleriyle olan çalışmaları sistematik olarak izlenmelidir. Tedarik Zinciri Yönetimi, Satış, dağıtım ve dış ticaret gibi ticari şubelerde verimliliği artırmak, süreçleri hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için ihtiyaç duyulan bir süreçtir.

Eğitmen Adı Soyadı: ATILLA YILDIZTEKIN ( özgeçmişi )ODTÜ makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Master dersleri sırasında TEK Özel projeler dairesinde mühendis olarak görev aldı. 1975 yılında Anadolu Endüstri Holdinge bağlı An-Pa Anadolu Pazarlama A.Ş., Ankara bölgesinin kuruluşunu yaptı. 1983 yılında aynı kuruluşta İstanbul satış sonrası hizmetler müdürlüğünü yapılandırdı. 1985 –1993 yılları arasında Caterpillar yedek parçaları pazarlayan aile şirketinde şirket ortağı olarak çalıştı. 1994 yılında Caterpillar’ın temsilciliğini yapan Borusan Makina’nın kurulmasında servis, yedek parça ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.1999 –2001 yıllarında Borusan Lojistik A.Ş. ‘nin kurulmasını, Gemlik Limanının işletilmesini ve genel müdür olarak yönetilmesini sağladı. Yedi Tepe Üniversitesinde lojistik konusunda ders verdi.2002 yılı başından itibaren Arkas Holding bünyesinde Arkas Lojistik A.Ş.’nin kurulması ve yapılanmasının gerçekleşmesi amacıyla genel müdür olarak çalıştı. 2004-2005 döneminde Aras Lojistik kurucu Genel müdürü olarak çalıştı. 2005 Mart ayından itibaren bağımsız lojistik danışmanı olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 09.11.2017 & 09:00 – 16:00 & 1 Gün

Tedarik zincirinde üretimin dışındaki her türlü malzeme, hizmet ve bilgi akışı lojistik iş süreçlerine dahildir. Hammadde, yarı mamul, malların üretimi, besleme, üretim planlama, nakliye ve stok planlama, dağıtım ve satıcı teslimatı ve hatta tüketici açısından lojistik iş süreçlerine her türlü hareket, planlama, nakliye ve depolama hizmetleri dahildir. Ürün türüne bağlı olarak% 25 ila% 9 arasında değişen lojistik hizmetleri, şirketlere süreç iyileştirmeleri ve yönetimi ile büyük bir avantaj sağlar. Depolama işlemi, tedarik zinciri içerisinde arz ve talep dengesini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz bir işlemdir. JIT ile ürünün teslimatı ve üretilen ürünlerin derhal müşteriye teslim edilmesi hedef materyallerin depolanmasına gerek kalmadan yapılır. Bunu yaparken, planlı operasyonları sorunsuz yapacak depo yönetim sistemlerini kullanmak gerekiyor. Bu eğitim kısaca hizmetlerin nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve geliştirileceğini kapsar.

Eğitmen Adı Soyadı: ATILLA YILDIZTEKIN ( özgeçmişi )ODTÜ makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Master dersleri sırasında TEK Özel projeler dairesinde mühendis olarak görev aldı. 1975 yılında Anadolu Endüstri Holdinge bağlı An-Pa Anadolu Pazarlama A.Ş., Ankara bölgesinin kuruluşunu yaptı. 1983 yılında aynı kuruluşta İstanbul satış sonrası hizmetler müdürlüğünü yapılandırdı. 1985 –1993 yılları arasında Caterpillar yedek parçaları pazarlayan aile şirketinde şirket ortağı olarak çalıştı. 1994 yılında Caterpillar’ın temsilciliğini yapan Borusan Makina’nın kurulmasında servis, yedek parça ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.1999 –2001 yıllarında Borusan Lojistik A.Ş. ‘nin kurulmasını, Gemlik Limanının işletilmesini ve genel müdür olarak yönetilmesini sağladı. Yedi Tepe Üniversitesinde lojistik konusunda ders verdi.2002 yılı başından itibaren Arkas Holding bünyesinde Arkas Lojistik A.Ş.’nin kurulması ve yapılanmasının gerçekleşmesi amacıyla genel müdür olarak çalıştı. 2004-2005 döneminde Aras Lojistik kurucu Genel müdürü olarak çalıştı. 2005 Mart ayından itibaren bağımsız lojistik danışmanı olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 10.11.2017 & 09:00 – 16:00 & 1 Gün

Aslen Hollandalı olan Bert Hofhuis hayatının çoğunu şu anda yaşamakta olduğu Cape Town, Güney Afrika’da geçirmiştir. Eğitimini Tarım alanında yaptıktan sonra 1997 yılında nakliye ve lojistik sektörüne geçiş yaptı. 10 yıl otomotiv lojistiğinde çalıştıktan sonra 2007 yılında kurumsal sektöre geçmeden önce 18 yıl kendi kamyon şirketi vardı. 2007 yılında lojistikte küresel bir dev olan Maersk firması için çalıştı. Çalıştığı süre boyunca Sahra altı Afrika bölgesinde kamyon ve konteynır elleçme ekipmanlarının yönetimi ve yeni konteynır yük istasyonlarının kurulmasında görev yaptı. Ayrıca Johannesburg Üniversitesinde misafir eğitmen olarak Lojistik Eğitim programında 8 yıl boyunca eğitim vermiştir. 2017 yılında Türkiye ye gelmeden önce Doğu Afrika’da lojistik sektöründe rekabet fonuna yoğunlaşan bir kurumda danışman olarak görev yaptı. 2017 yılının başından beri Samsun Lojistik Merkezi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve SLC’nin etkinleştirilmesi konularında danışman olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 13.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

Lojistik, harekete odaklandığından, büyük oranda insanlar arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere dayanır. Birçok kuruluş, çalışma alanlarında pek çok güzel çalışma yürütmekte, ancak iş, mesajlarını doğru şekilde aktarmaya gelince yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu eğitim özellikle lojistik sektöründe eğitim gören kişilere ve sektördeki kuruluşlara, temel iletişim araçlarına ilişkin konvansiyonel ve yeni medya alanlarında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. İletişim stratejisi hazırlama, mesaj oluşturma, medya ilişkileri geliştirme, internet ve medya için metin hazırlama süreci ve benzeri çeşitli konular bu eğitimde ele alınmaktadır.

Eğitmen Adı Soyadı: SABAN PETEK ( özgeçmişi )Marmara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. Şaban Petek, medya ve halkla ilişkiler alanında 23 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Habercilikte önemli bir profesyonel geçmişi vardır. Medya sektöründe Genel Koordinatör, Danışman ve Editör olarak görev yapmıştır. AB tarafından finanse edilen Samsun Lojistik Merkezi Teknik Destek projesinde İletişim Uzmanı olarak çalışmaktadır. Editörlük, röportaj yapma, röportajların deşifre edilmesi, basın toplantılarına katılma, bunlarla ilgili makale ve haberlerin hazırlanması gibi konularda kapsamlı bilgiye sahiptir. Medya sektöründeki geniş network ve bu ağın kullanılmasında deneyimlidir. Tanıtım ve farkındalık etkinlikleri organizasyonları, halkla ilişkiler faaliyetleri; basın bülteni ve halkla ilişkiler yayınlarının tasarımı, sosyal medya uygulamaları konusunda uzmandır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 20.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

Yeşil Lojistik, lojistik şirketleri, “Nakliye ve Lojistik Emisyonlarının Temelleri, Hesaplanması, İzlenmesi ve Raporlanması” konularında lojistik süreçlere sahip firmalar, kurumlar ve organizasyonlar hakkında anlaşılır ve kapsamlı bir genel bakış sağlar. Eğitim programı, lojistik operasyonların, tedarik zincirinin ve ulaşımın çevresel performansının ölçülmesi ile başlıca stratejilerin geliştirilmesi ile başlar. Bu eğitimler, taşımacılık ve lojistik emisyonları ile ilgili enerji yöneticileri, alıcılar ve sürdürülebilirlikle ilgili kişilerle ilgili tüm kurumsal ve yerel yöneticiler için geliştirildi. Eğitimin sonunda katılımcılar, öğrendiklerini kendi işyerinde iyi anlayabilecekleri bir duruma geleceklerdir.

Eğitmen Adı Soyadı: OSMAN DOGRUCU ( özgeçmişi )Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olup, uzun yıllar özellikle perakende sektöründe Pınar Et, Maret, Migros, Gima, Tescokipa, Reysaş gibi şirketlerde 25 yılı aşkın sürede bir çok tedarik zinciri yönetimi ve dağıtım merkezinin kurulum ve işletmesinde rol almıştır. Osman Doğrucu, Soğuk Zincir Konferansı, Lütfi Kırdar Tedarik Zinciri Konferansları, Berlin 2010 Supply Chain Konferansı gibi Lojistik konulu toplantılarda konuşmacı olarak yer almıştır. Ayrıca İngiltere, Fransa , Slovakya, Macaristan, Güney Kore ve Polonya’da birçok dağıtım merkezinde incelemeler yapan Osman Doğrucu 50 milyon dolar yatırım maliyetli 240 000 m2 lik alanda içerisinde 50 000 m2 kapalı alanı bulunan Tescokipa dağıtım merkezini ve tedarik zinciri süreçlerini sıfırdan kurmuş̧ ve 5 yıl yönetmiştir.15 den fazla depo kuran Osman Doğrucu uzun yıllar edindiği lojistik tecrübesini geçtiğimiz yıllarda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Lojistik yönetimi bölümünde Master öğrencilerine depo yönetim Sistemi (WMS) ve Proje yönetimi dersi vererek genişletmiş̧ olup halen ilgili bölümün lojistik projelerinde sanayi danışmanlığını devam ettirmektedir. Samsun Lojistik Merkezinde proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren www.greenlojistik.com.tr www.depokirala.com ve www.greenwms.co kurucusu Osman Doğrucu 7 yıldır Green Lojistik Danışmanlık yöneticiliği görevini ve ELODER (w ww.eloder.org ) Ege Lojistik Derneği yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 21.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

SO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Atık ve Çevre Yönetiminin detaylarını ve ayrıca işletmelerin ihtiyaçlarını kapsar.

Eğitmen Adı Soyadı: ENIS KANISANLI ( özgeçmişi )1968 İZMİR doğumlu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.2010 senesinde Kaynak Mühendisliği eğitimini başarı ile bitirmiştir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da çalışmaktadır. Halen İş güvenliği, Kaynak Mühendisliği ve sistem belgelendirme konularında danışman olarak freelance olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 22.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bu sistemi edinme gereksinimlerini ve tesislere getirilecek faydaları açıklayacaktır.

Eğitmen Adı Soyadı: ENIS KANISANLI ( özgeçmişi )1968 İZMİR doğumlu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.2010 senesinde Kaynak Mühendisliği eğitimini başarı ile bitirmiştir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da çalışmaktadır. Halen İş güvenliği, Kaynak Mühendisliği ve sistem belgelendirme konularında danışman olarak freelance olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 23.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

İş Sağlığı ve Güvenliği herhangi bir çalışma ortamında önemli bir husustur. İş Sağlığı ve Güvenliği dersini inceleyerek şunları yapabilirsiniz: İşyerinde bulunanların sağlık ve güvenliğini korumanın önemi hakkında bilgi edinme, çalışma ortamında riskleri nasıl tanımlayacağınızı ve içereceğinizi öğrenmek, İSG ile ilgili soruşturmaların nasıl yürütüleceğini öğrenmek, Çalışmak veya bir kuruluşun İSG bölümünü denetlemek için gerekli becerileri kazanmak.

Eğitmen Adı Soyadı: ENIS KANISANLI ( özgeçmişi )1968 İZMİR doğumlu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.2010 senesinde Kaynak Mühendisliği eğitimini başarı ile bitirmiştir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da çalışmaktadır. Halen İş güvenliği, Kaynak Mühendisliği ve sistem belgelendirme konularında danışman olarak freelance olarak çalışmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 24.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

Eğitim Adı: Intermodal Yük Tesisi kurmadan önce Planlama Nasıl Yapılır ( detaylı bilgi için )Bu başlık altında fonlama, Pazar araştırması, yer, iş planı, dizayn, yapılanma ve operasyonelleştirme konular anlatılacaktır.

Eğitmen Adı Soyadı: ALBERTUS BERT HOFHUIS ( özgeçmişi )Aslen Hollandalı olan Bert Hofhuis hayatının çoğunu şu anda yaşamakta olduğu Cape Town, Güney Afrika’da geçirmiştir. Eğitimini Tarım alanında yaptıktan sonra 1997 yılında nakliye ve lojistik sektörüne geçiş yaptı. 10 yıl otomotiv lojistiğinde çalıştıktan sonra 2007 yılında kurumsal sektöre geçmeden önce 18 yıl kendi kamyon şirketi vardı. 2007 yılında lojistikte küresel bir dev olan Maersk firması için çalıştı. Çalıştığı süre boyunca Sahra altı Afrika bölgesinde kamyon ve konteynır elleçme ekipmanlarının yönetimi ve yeni konteynır yük istasyonlarının kurulmasında görev yaptı. Ayrıca Johannesburg Üniversitesinde misafir eğitmen olarak Lojistik Eğitim programında 8 yıl boyunca eğitim vermiştir. 2017 yılında Türkiye ye gelmeden önce Doğu Afrika’da lojistik sektöründe rekabet fonuna yoğunlaşan bir kurumda danışman olarak görev yaptı. 2017 yılının başından beri Samsun Lojistik Merkezi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği ve SLC’nin etkinleştirilmesi konularında danışman olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Tarihi & Saati & Süresi: 28.11.2017 & 09:00 – 12:00 & 1/2 Gün

X