SLC İçin Pazarlama Stratejisi

Pazar Araştırma (MR) Ekibi tarafından hazırlanan taslak pazar araştırması ve pazarlama stratejisi raporu 15 Aralık’ta düzenlenen bir çalıştayla katılımcılara sunuldu.

SLC İçin Pazarlama StratejisiIrfan Erdim (KE3) tarafından gerçekleştirilen sunumda projenin kilit paydaşlarının temsilcilerinden gelen sorular yanıtlanırken, pazarlamada izlenmesi gereken yöntem tüm unsurlarıyla ele alındı. 

“Amaç ve Kapsam, Yöntem, Araştırma Bulguları, Eylem Planı, SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)” başlıklarının yer aldığı sunumun ardından katılımcılar doldurdukları değerlendirme formunda; çalıştayı iyi / çok iyi seviyede bulduklarını belirttiler.